Our Courses

Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • อาจารย์ผู้สอน  วิชาชีววิทยา นพ. วีรวัช อเนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
 • อาจารย์ผู้สอน  วิชาเคมี อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 
shape
Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์&ฟิสิกส์
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์&ฟิสิกส์

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • วิชาฟิสิกส์สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท
 • วิชาคณิต สอนโดยพี่แท็ป พี่ป่าน
shape
Pack ติวเข้มเข้ามหิดลฯ จุฬาภรณฯ ฟิสิกส์และคณิตฯ
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack ติวเข้มเข้ามหิดลฯ จุฬาภรณฯ ฟิสิกส์และคณิตฯ

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • วิชาฟิสิกส์ สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท
 • วิชาคณิต สอนโดย  พี่แท็ป พี่ป่าน
shape
Pack กลศาสตร์ และคลื่น (1101, 1102,1104)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack กลศาสตร์ และคลื่น (1101, 1102,1104)

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรนด์)
 • ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)
shape