เรียนภาษาอังกฤษ 

คิด เข้าใจ ไม่ท่องจำ

Something about our academy

WE OFFER WHAT YOU CAN’T FIND ANYWHERE ELSE

ฟาโรส อะคาเดมี่ เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ไม่สอนให้ท่องจำอย่างไร้เหตุผล

น้องๆทุกคนจะถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์และเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผล

เราอาจไม่ใช่สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้ในแบบใหม่และเข้ากับฟาโรสได้ คุณจะมองภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปตลอดกาล

5 (2)

About p’FA

พี่ฟาจบอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics and English Language Teaching) University of Leeds, UK ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการเรียนรู้คำศัพท์ของเด็กไทยและได้ค้นพบคำตอบมากมายเกี่ยวกับปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ทีมวิชาการฟาโรสจึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน ให้ทุกคนเข้าใจหลักการเรียนภาษาที่ยั่งยืน รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่นักเรียนของฟาโรสสามารถทำคะแนนได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการสอนที่เน้นให้ฝึกคิด เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ พิสูจน์ความสำเร็จได้จากผลคะแนนสอบที่อยู่ในกลุ่มสูงมากติดต่อกันถึง 7 ปี และจากคำบอกเล่าของนักเรียนของเราจากรุ่นสู่รุ่น

NAT KLINMALEE (p’Fa)

B.A. in Spanish (second-class honors), Faculty of Arts, Chulalongkorn University M.A. in Linguistics and English Language Teaching (with Merit), University of Leeds, UK

พี่พงษ์จบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 4.00) และปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย 4.00) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 

นอกจากนั้น พี่พงษ์ยังเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของ Farose Academy มานับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน มีบทบาทเป็นผู้ร่วมวางรากฐานด้านวิชาการ ตั้งแต่การวางหลักสูตรไปจนถึงการออกแบบเนื้อหาและข้อสอบต่างๆ ของ Farose Academy ด้วย

เนื่องจากพี่พงษ์อยู่ในโลกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสองฝั่ง คือทั้งฝั่งการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและฝั่งการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย จึงทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าเนื้อหาและวิธีการเรียนแบบไหนที่จะทำให้น้องๆ เตรียมสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดได้เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทีมวิชาการฟาโรสจึงได้พัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่จะทำให้น้องๆ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจหลักการเรียนภาษาที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พร้อมรับมือกับข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไปทุกรูปแบบ แต่ยังทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนำไปใช้ได้จริงทั้งในมหาวิทยาลัยและระดับที่สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งวิธีการสอนแบบเน้นการคิด เข้าใจ ไม่ท่องจำ ตามแบบฉบับของ Farose Academy นี้ ได้พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วจากผลคะแนนสอบที่อยู่ในระดับสูงหลายปีต่อเนื่องและคำบอกเล่าของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น

Atipong Amornwongpeeti (P’Pong)

B.A. in English (First-class Honors), Faculty of Arts, Chulalongkorn University M.A. in English (Linguistics), Faculty of Arts, Chulalongkorn University

OUR COURSES

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere

Intensive

คอร์ส Intensive คือหัวใจสำคัญของเรา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ

GRAMMAR เจาะข้อสอบ error รวม “32 ประเด็น” ที่ใช้ทดสอบบ่อยที่สุด

READING ฝึกตอบคำถามทั้ง 8 ประเภทในข้อสอบการอ่านทุกชนิด วิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกข้อสอบ

VOCABULARY เข้าใจคำศัพท์ ไม่เน้นท่องจำ เพิ่มความแม่นยำด้วยวิธีการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง

(27 hours)

ราคา : 4,500 บาท

Vocabulary

คอร์สเพิ่มความแข็งแกร่งด้านคำศัพท์ ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สนุก” และ “แม่นยำ”
เรียนรู้ศัพท์ ‘อย่างเป็นธรรมชาติ’ ผ่านข่าวดังระดับโลกในหมวดต่างๆ อาทิ accident, crime, disaster, environment, technology, medicine, research, politics, economy
เน้นการเดาศัพท์ การตีความตามบริบท และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของแต่ละคํา ไม่เน้นการท่องจํา
เนื้อหาแต่ละตอนพ่วงด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมาก
คัดสรรเฉพาะศัพท์สำคัญที่ต้องใช้เท่านั้น

(36 hours)

ราคา : 4,500 บาท

Grammar

คอร์สเพิ่มความแม่นยำด้าน Grammar ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เข้าใจ” และ “ต่อยอดได้”
เพราะภาษาอังกฤษไม่ได้สิ้นสุดที่สนามสอบ ความเข้าใจอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉีกกฎการเรียนแกรมมาร์แบบเดิมๆ ด้วยเนื้อหาที่ออกแบบมาให้สังเกต คิด และสรุปกฎได้ด้วยตัวเอง

รองรับทุกประเด็นที่ใช้ออกสอบทั้งภายในโรงเรียนและสอบวัดผลของ สทศ.เนื้อหาทั้งเล่มออกแบบใหม่ทั้งหมด เน้นวิธีการมองแกรมมาร์จากอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้นักเรียนของเราเปลี่ยนวิธีเข้าใจภาษา และต่อยอดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

(36 hours)

ราคา : 4,500 บาท

farose

A-Level (English)

ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำข้อสอบคือการทำไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบ A-level นับเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหายาวมากเมื่อเทียบกับเวลาในการทำเพียง 90 นาที นักเรียนจำนวนมากจึงทำไม่ทัน เทคนิคการอ่านบทความขนาดยาวสำคัญมาก อ่านอย่างไรให้เข้าใจถึงระดับวิเคราะห์ได้ อ่านอย่างไรให้ทันเวลา ทั้งหมดอยู่ในวิธีการสอนแบบเฉพาะตัวของพี่ฟา คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบแข่งขัน A-level ภาษาอังกฤษ ในระดับ ม.6

(18 hours)

ราคา : 4,000 บาท

TGAT eng

One-Day TGAT

One-Day TGAT ออนไลน์ คอร์สสั้น วันเดียวจบ!! ฝึกทำโจทย์ใหม่เหมือนจริง ครบทุกพาร์ท 60 ข้อ (1 ชุด) พร้อมคำอธิบายและเทคนิคในการดูโจทย์ตามแนว blueprint ที่ประกาศไว้ เหมาะสำหรับน้อง ม.6 ที่ไม่มีเวลาและต้องการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง

หมายเหตุ ไม่มีการจัดส่งตำราสามารถดาวน์โหลดตำราผ่านระบบ OS**

(4 hours)

ราคา : 1,200 บาท

GAT (รวมฝึกทำโจทย์เก่า)

คอร์ส GAT ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีที่สุด” ด้วยการตอบรับจากนักเรียนของเรา
พิสูจน์คุณภาพได้จากสถิติคะแนนสูงมากทุกรอบการสอบ
ไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวไปแบบไหนก็เอาอยู่ได้ในคอร์สเดียว

(24 hours)

ราคา : 2,000 บาท

9 วิชาสามัญ (ฝึกทำโจทย์เก่า)

คอร์ส 9 วิชาสามัญ Eng ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีที่สุด” ด้วย การตอบรับจากนักเรียนของเรา พิสูจน์คุณภาพได้จากสถิติคะแนนสูงมากทุกรอบการสอบเทคนิคเฉพาะของพี่ฟา ที่จะทำให้น้องๆ
อ่านบทความยาวๆได้เข้าใจถึงระดับวิเคราะห์ได้และทันเวลา

(24 hours)

ราคา : 2,000 บาท

 ซ้อมมือ GAT

ให้น้องๆ ที่เตรียมตัวมาแล้วได้ลองซ้อมมือกับข้อสอบเก่า พี่ฟาคัดแนวข้อสอบจากโจทย์จริง ที่ออกบ่อยที่สุดจำนวน 60 ข้อ ครบทั้ง 4 ตอน Expressions/ Vocabulary/ Reading/ Writing  ทำโจทย์ไปด้วยกัน อธิบายเน้นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงเหมาะสำหรับคนมีเวลาจำกัด

(6 hours)

ราคา : 1,500 บาท

GAT Scores

BEYOND JUST A TUTORIAL SCHOOL

EXCLUSIVE LIVE CLASSES FOR MEANINGFUL LEARNING