“ออนดีมานด์ประถม” จับมือ “Knowledge Academy”

ติวเตอร์สอบเข้าม.1 ชื่อดัง แห่งเชียงใหม่สู่นวัตกรรมเรียนออนไลน์ 

       โรงเรียนกวดวิชา Knowledge Academy เป็นโรงเรียนกวดวิชาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ Knowledge Academy มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในระดับประถมแบบมืออาชีพ เช่นการคัดเลือกครูผู้สอน เอกสารประกอบการเรียนจุดเด่นของ Knowledge Academy คือ การติวเข้มนักเรียน ป.6 สอบเข้าม.1 โรงเรียนชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ได้มากกว่า 70% จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือ

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

ประวัติอาจารย์

วรพรหม พัสธรธัชกร (ครูพี่เก๋)

 • มัธยมปลาย: รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (รางวัลเหรียญเงินเพชรยุพราช)
 • ปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วทม.ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ (SCRL)  ภาค วิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มีโอกาสได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme /PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2562-2563
 • นำเสนอผลงานรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICAMPS 2020
 • นำเสนอผลงานรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICREM 2020

ศรัญญา ชุ่มธิ (ครูพี่นก)

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาตร์ ชีววิทยา มช. จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.89 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกชีววิทยา 
 • ติวเตอร์ประสบการณ์สอน ติวสอบเข้า ม.1 , ติวสอบเข้า ม.4 ,ติวสอบแข่งขันโอลิมปิกชีววิทยา และ TCAS

กิตติกัน ศรีวิทยา (ครูพี่ต่อ)

 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติวเตอร์ประจำสถาบัน Knowledge Academy
 • เป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 และ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประสบการณ์สอนเด็กประถมสอบแข่งขันมากกว่า 3 ปี

ภควัต มะลิซ้อน (ครูพี่ขลุ่ย)

 • ปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท วทม.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญาตรี โท เอก ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา Knowledge academy

ตัวอย่างคลิปการสอน

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere หรือเรียนได้ที่สาขาออนดีมานด์ทั่วประเทศ

ติวเข้มคณิตศาสตร์ พิชิต ม.1

 • เรียนจบ ได้เนื้อหาครบ ตรงจุด พร้อมสอบในคอร์สเดียว****

 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

( 48 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

ติวเข้มวิทยาศาสตร์ พิชิต ม.1

 • เรียนจบ ได้เนื้อหาครบ ตรงจุด พร้อมสอบในคอร์สเดียว****                                      
 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบทเรียน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

( 48 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

ทำเนียบคนเก่งของ Knowledge Academy

ด.ช. ศุภกร ประไพพิศ

“สอบผ่านห้อง Gifted วิทย์ คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”

ด.ช.เจตนิพิฐ กุณาวงศ์

“สอบผ่านห้อง Gifted วิทย์ คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”

ด.ช เจตนิพัทธ์ กุณาวงศ์

“สอบผ่านห้อง Gifted วิทย์ คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”

ด.ญ. กุลสรา ปานแย้ม

“สอบผ่านห้อง Gifted อังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”

ด.ญ. พิมพ์มาดา ฟักทอง

“สอบผ่านห้อง Gifted วิทย์ คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”

ด.ช. ภาณุพงศ์ อุประโจง

“สอบผ่านห้อง Gifted วิทย์ คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม”