หลักสูตร
ประถมศึกษา

Our Courses

ติวเข้มคณิตฯสอบเข้าม.1
 • 0 Lessons
 • 0
shape

ติวเข้มคณิตฯสอบเข้าม.1

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน )
shape
ติวเข้มวิทย์ฯสอบเข้าม.1
 • 0 Lessons
 • 0
shape

ติวเข้มวิทย์ฯสอบเข้าม.1

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • ภัทรพล ไพศาสลภานุ (พี่เฟรนด์)
 • ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (พี่ตั๊ก )
 • โสภณ วณิชพรประเสริฐ (พี่หมู)
shape
Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด จันทร์เมือง
shape
PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.6 เทอม 1
 • 0 Lessons
 • 0
shape

PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.6 เทอม 1

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape
PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.6 เทอม 1
 • 0 Lessons
 • 0
shape

PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.6 เทอม 1

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape
Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1
shape

Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย  เพชรชู  (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด  จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape