หลักสูตร
ประถมศึกษา

Our Courses

ติวเข้ม คณิตฯ สอบเข้า ม.1 (AN8118-V04)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

ติวเข้ม คณิตฯ สอบเข้า ม.1 (AN8118-V04)

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน )
shape
ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1 (AN9203-V04)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1 (AN9203-V04)

อายุคอร์สเรียน: 12 เดือน
ผู้สอน
 • ภัทรพล ไพศาสลภานุ (พี่เฟรนด์)
 • ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (พี่ตั๊ก )
 • โสภณ วณิชพรประเสริฐ (พี่หมู)
shape
Pack Advanced - คณิตฯ - วิทย์ เล่ม 1 (AN4891-S01)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack Advanced - คณิตฯ - วิทย์ เล่ม 1 (AN4891-S01)

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (พี่ตั๊ก)
shape
Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1 (AN4883-S03)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1 (AN4883-S03)

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape
Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 1 (AN4881-S03)
 • 0 Lessons
 • 0
shape

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 1 (AN4881-S03)

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape
Pack Classic - คณิตฯ - วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1 (AN4890-S01)
shape

Pack Classic - คณิตฯ - วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1 (AN4890-S01)

อายุคอร์สเรียน: 8 เดือน
ผู้สอน
 • ศิริชัย  เพชรชู  (พี่ชัวร์)
 • พุทธชาด  จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
shape