xxxx

ยกระดับกวดวิชาท้องถิ่น

“ออนดีมานด์ประถม” จับมือ “นครสวรรค์สอนเสริม”

ติวเตอร์สอบเข้าม.1 ชื่อดัง แห่งนครสวรรค์ สู่นวัตกรรมเรียนออนไลน์ 

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

     เมื่อการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในยุคไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีมากมายถูกนำมาใช้ให้น้องๆ นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาและบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น นายสุธีร์ อัสววิมล ผู้ก่อตั้ง “ออนดีมานด์ประถม” Coach คู่ Kids ของน้องๆ และผู้ปกครองวัยประถมและยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด จึงได้เล็งเห็นว่าควรนำนวัตกรรมการเรียนและแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบไปจับมือกับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังตามท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เรียนแบบเข้มข้น รู้จริงในแบบจะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ แบบไร้ขีดจำกัดเพื่อไปถึงเป้าหมาย สู่ ม.1 โรงเรียนดังในจังหวัดของตัวเอง 

2020.6.18_๒๐๐๖๑๘_0021

ประวัติอาจารย์

ครูธรธร เพ็งผจญ (ครูโก้)​

 • ครูธรธร  เพ็งผจญ  (ครูโก้) ติวเตอร์ชื่อดังและผู้บริหาร รร.กวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม (The G)
 • สร้างความสำเร็จให้ น้องประถมในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 18 ปี สามารถสอบติด รร. ม.1 ชื่อดังอันดับ 1 ของภาคเหนือ
 • พร้อมด้วยทีมครูรุ่นใม่ ร่วมกันจัดทัพออกแบบหลักสูตรให้น้องๆ ที่ต้องการสอบเข้า ม. 1 รร.ดังในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยหลักสูตรการติวอย่างเข้มข้น ครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
 • ซึ่งผ่านการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรช่วยสร้างความมั่นใจในการสอบเข้า และมีผลงานการันตีสอบติดกว่า 70 % อยากสอบติดต้องเรียนกับเบอร์ 1 ตัวจริงในจังหวัดนครสวรรค์ และภาคเหนือ

“THE G สรุปเนื้อหาเข้ม เน้นตะลุยโจทย์”

หลักสูตรของ  THE G  ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ชั้น ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา โดยเนื้อหาและข้อสอบทั้ง 5 วิชา แบ่งออกเป็นคอร์สตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1  EP 1 และคอร์สตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1  EP 2  ซึ่งประกอบไปด้วยข้อสอบวิชาละ 1,000 กว่าข้อ  พร้อมเทคนิคพิเศษในทำข้อสอบที่หลากหลาย

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
 • สมการและการแก้สมการ
 • ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • ค.ร.น. ห.ร.ม.
 • มุมและส่วนของเส้น
 • เส้นขนาน
 • ทิศและแผนผัง
 • เศษส่วน
 • การบวกลบเศษส่วน

(38.30 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1 

สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • แสง
 • มวลและน้ำหนัก
  แรงต่างๆ
 • เสียงและการได้ยิน
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • อาหารและสารอาหาร
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
  การแยกสาร

(39.30ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.2 

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • grammar, conversation, vocabulary, reading
 • คำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ ที่ออกข้อสอบบ่อย เทคนิคการเดาศัพท์จากบริบท
 • เทคนิคการทำข้อสอบบทสนทนา conversation ที่จำเป็นและออกข้อสอบบ่อย
 • เทคนิคการทำข้อสอบ Reading การหา Main Idea, topic , title
 • เทคนิคการทำข้อสอบ grammar หลักไวยากรณ์ที่มักเจอในข้อสอบ และออกข้อสอบบ่อย
 • แนวข้อสอบชิงทุน และข้อสอบสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ

(37.30 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาไทย 

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาภาษาไทย พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 
 • ธรรมชาติของภาษา
 • มาตราตัวสะกด
 • ไตรยางศ์
 • สระในภาษาไทย
 • คำเป็นคำตาย
 • การผันวรรณยุกต์  
 • คำครุ คำลหุ
 • อักษรควบ
 • ทัณฑฆาตและตัวการันต์
 • พยางค์และคำ
 • ชนิดของคำ 7 ชนิด
 • คำพ้อง

(36 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ 

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 
 • Noun
 • Article 
 • Quantifier 
 • Pronoun
 • Subject-Verb Agreement
 • Present Tenses 
 • Past Tenses 
 • Future Tenses 
 • Passive Voice
 • Conditional Sentence
 • Modal Verb 
 • Adjective 
 • Adverb
 • Comparison 
 • Preposition 
 • Conjunction 
 • Question Tag

(36 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

ทำเนียบคนเก่งของ รร.นครสวรรค์สอนเสริม

เจน
ซานต้า
แทนคุณ
ธีรเมธาวิทย์
นัทมี
นาโน
ปั๊ม
พั้นซ์
แพนเค้ก
ฟ้า