เรียนผ่านระบบ Online แบบ Seamless ได้ที่ LearnAnywhere

เก่งภาษาจีนได้ ในทุกระดับ

“กับครูที่ใช่ เน้นเข้าใจ ใช้ได้จริง “

หงหล่าวซือก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรขึ้นมา ด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพสูง มีการสอนภาษาจีนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง รวมถึงภาษาจีนโบราณ

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรสอนให้นักเรียนสามารถนำภาษาจีนไปใช้ได้จริงในทุกทักษะ ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล สอนให้ไวยากรณ์ที่ทุกคนคิดว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่าย นักเรียนจะได้สำเนียงที่ชัดแบบเจ้าของภาษา ตำราและหลักสูตรของทางโรงเรียน หงหล่าวซือและหล่าวซือพี่ฮั่นเป็นผู้แต่งเองทั้งหมด

หงหล่าวซือแตกฉานทั้งภาษาจีนและภาษาไทย มีเทคนิคการสอนภาษาจีนไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ใช้ในการเรียนทั้ง 7 ภาษา

หล่าวซือพี่ฮั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ จบเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มาโดยตรง สอบผ่าน HSK 6

คอร์สของหล่าวซือทั้งสองจะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ทั้งคำศัพท์ รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ ไปพลิกแพลงใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและพร้อมพิชิตทุกสนามสอบด้วยความมั่นใจ

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

ประวัติอาจารย์

ประวัติอาจารย์

– ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

– จบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และนิติศาสตร์ Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์

– มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนมากกว่า 20 ปี

– ศึกษาทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ จีนกลาง จีนแต้จิ๋ว ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว และสเปน 

– ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการภาษาจีน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดูแลเรื่องการแต่งตำรา ร่างหลักสูตร ฝึกอบรมครูจีนให้สอนภาษาจีนอย่างถูกหลัก

– ได้รับเชิญเป็นล่าม ไทย-จีน ที่สภากรุงเทพมหานคร

– แปลหนังสือและเพลงไทยเป็นจีน 

– เป็นพิธีกรภาคภาษาจีนกลางและภาษาจีนแต้จิ๋วในงานต่างๆ

ประวัติอาจารย์

– ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

– ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน โทภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ศึกษาทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ จีนกลาง ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ

– สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 6

ประสบการณ์สอน

– อาจารย์สอนภาษาจีนประจำโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

– ดูแลเรื่องการแต่งตำรา ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรและโรงเรียนนอกระบบ

– ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนในบริษัทต่างๆ

– ได้รับเชิญเป็นล่าม ไทย-จีน จีน-ไทย ให้กับบริษัทต่างๆ

จุดเด่น / เทคนิคการสอน

 • พาจดจำคำศัพท์และไวยากรณ์ด้วยเทคนิคพิเศษและได้ผล
 • สอนรากศัพท์ ให้เข้าใจลึกซึ้งในความหมาย ช่วยในการเดาคำศัพท์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
 • ฝึกใช้ไวยากรณ์ ด้วยการพาพูดจนเกิดความเคยชิน
 • พาสร้างและพลิกแพลงประโยคจากคำศัพท์ที่เรียนผ่านมา
 • ฝึกถาม-ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ฝึกการเดาความหมายของคำที่ยังไม่เคยเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตจริงและในสนามสอบ
 • ฝึกแปลบทเรียน ประโยค บทความสั้นโดยไม่เห็นตัวหนังสือ เพื่อฝึกทักษะการฟัง
 • หลักสูตรออนไลน์

  ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere 

  ปูพื้นฐานภาษาจีน 1

  ทดลองเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ กับคอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน 1

  ทำเนียบคนเก่ง

  ความรู้สึกจากนักเรียน
  ที่ได้เรียนกับหงหล่าวซือ