รู้หรือไม่! การสอบ กสพท. มีโรคที่เสี่ยงต่อการเข้าสอบไม่ได้!?

เรียน กสพท

การสอบของ กสพท. นั้น มีคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งรวมถึงโรคกลุ่มเสี่ยงบางโรค ที่ไม่สามารถเข้าสอบได้อยู่แล้วครับ

เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณสมบัติเฉพาะด้าน เรื่องสุขภาพ ที่ไม่สามารถเข้าสอบ กสพท. ได้มีอะไรบ้าง

1. จิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
 
2. โรคติดต่อในระยะอันตราย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ
 
3. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ
 
4. ความพิการทางร่างกาย อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
 
5. ความผิดปกติในการได้ยินทั้ง 2 ข้าง ระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสานและเซลล์ประสาทในการได้ยิน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ
 
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพ ที่กรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงานและประกอบวิชาชีพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
 
7. โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
 
คุณสมบัตินี้เรื่องสุขภาพนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น น้องๆ ที่สนใจสมัครสอบ กสพท. อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์ขั้นต่ำอื่นๆ กันนะครับบบบบบบ…ข้อมูลจาก http://www9.si.mahidol.ac.th/
 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กสพท.

 

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *