เตรียมตัวให้พร้อม “วางแผนการเรียน ม.4”

เริ่มต้นม.4 ด้วยความมั่นใจ! อยากเรียนต่อคณะไหนมาวางแผนการเรียนเตรียมสอบ TCAS กันเลย!

ในระดับมัธยมศึกษาปลายน้องๆ จะมีการแบ่งสายการเรียนตามความสนใจของตัวเอง โดยจุดรอยต่อนี้สำคัญมากเลยนะครับ น้องๆ จะต้องวางแผนเรียนเพื่อสอบเข้าคณะที่ตั้งใจไว้

สำหรับน้องม.4 ที่สนใจวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิต-วิทย์ ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันและสอบ TCAS แผนการเรียนนี้รับรองว่ามีประโยชน์กับน้องๆ แน่นอนครับ

แผนการเรียนชั้นม.4

ช่วงปิดเทอม - ม.4 เทอม 1

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ชีวะ

 • 2291 Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา : เนื้อหา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเอนไซม์ และการแบ่งเซลล์ ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)
 • 2295 Pack กลุ่มพันธุศาสคร์และวิวัฒนาการ : เนื้อหา พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากร ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)

เคมี

 • 3291 กลุ่มอะตอมตารางธาตุและพันธะเคมี : เนื้อหา ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย อะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)
 • 3292 เคมีกลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ : เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ ปริมาณสารสัมพันธ์ II ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก) 

ช่วงม.4 เทอม 1 - ม.4 เทอม 2

คณิตศาสตร์

 • 8282 ม.4 PACK 2 : เนื้อหา เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)
 • 8283 ม.5 PACK1 : เนื้อหา ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)

ฟิสิกส์

 • 0282 กลศาสตร์ 2 : เนื้อหา งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่วิถีโค้ง การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)
 • 0284 ซิมเปิลฮาร์โมนิก : เนื้อหา การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น แสงเชิงคลื่น และแสงเชิงรังสี เสียง ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)

ชีวะ

 • 2294 Pack กลุ่มพืช : เนื้อหา เนื้อเยื่อ โครงสร้างและการลำเลียงสารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและวงชีพแบบสลับ การตอบสนองของพืชและฮอร์โมนพืช ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก) 
 • 2292 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 : เนื้อหา การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส การสลายอาหารระดับเซลล์ การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)
 • 2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 : เนื้อหา ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ดูรายละเอียดคอร์ส (คลิก)

เคมี

เรียนออนไลน์กับ Learn anywhere เนื้อหาแน่น พร้อมเทคนิคจำง่าย

จะอยู่เรียนอยู่ชั้นไหน ก็พร้อมลุยไปด้วยกัน

แผนการเรียน&คอร์สเรียน ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น ประถม-มัธยมปลาย คลิก

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *