ห้ามพลาด! เปิดโพยแนวข้อสอบ GAT PAT ปี 64

เปิดโพย gat pat

เปิดโพย!!! แนวข้อสอบ GAT PAT ปี 64 ที่น้องๆ ไม่ควรพลาดเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง! วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564

ข้อสอบ GAT

GAT PAT

GAT ความถนัดทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ภาษาไทย
  บทความ + ปรนับแบบกลุ่ม ที่มีคำตอบสัมพันธ์กัน จำนวน 20 ข้อ : 150 คะแนน
 • ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
  ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ : 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ | PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

GAT PAT

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ : 210 คะแนน
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข  จำนน 10 ข้อ : 90 คะแนน

PAT2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 
 • จำนวน 60 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 3 ความถนัดทางวิศกรรมศาสตร์ | PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศกรรมศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ : 240 คะแนน
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข จำนวน 10 ข้อ : 60 คะแนน

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ : 60 คะแนน
 • เลือกคำตอบจากหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ : 30 คะแนน
 • อัตนัย (ตรวจด้วยคน) จำนวน 4 ข้อ : 210 คะแนน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู | PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

GAT PAT

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 120 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 90 ข้อ : 225 คะแนน
 • เลือกคำตอบจากหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ 75 คะแนน

PAT 7.1-7.5 ภาษาต่างๆ

GAT PAT

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน
GAT PAT

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 7.4 ภาษาจีน

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน
GAT PAT

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 7.6 ภาษาบาลี

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ : 300 คะแนน

"วางแผน คำนวนเวลาให้ดี พร้อมฝึกทำโจทย์ ติวเข้มข้น สอบติดไปพร้อมกัน"

ติวคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ Learn anywhere

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *