อยากสอบเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง?

สอบเข้าวิศวะ คณะในฝันที่หนุ่มๆ หลายคนตั้งใจอยากเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย น้องคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อในด้านนี้ จะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความถนัดด้านวิศวกรรมด้วย นอกจากนี้ต้องเตรียมตัวและสอบอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลยคร้าบบบ

วิชาที่ต้องสอบสำหรับน้องๆ ที่อยากสอบเข้าวิศวะ

  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • GAT ความถนัดทั่วไป
  • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คืออะไร

ส่วนหนึ่งของการทดสอบความถนัดเฉพาะด้านทางวิชาชีพ และวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำมาใช้วัดความรู้พื้นฐาน

และสามารถแบ่งข้อสอบออกได้ 2 แบบ ดังนี้

  1. สอบวัดความรู้พื้นฐาน

เนื้อหาที่ออกสอบในส่วนนี้จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฯลฯ

  1. สอบวัดความถนัด

เนื้อหาที่ออกสอบในส่วนวัดความถนัด จะเป็นข้อสอบวัดว่าเราพร้อมกับการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น เรื่องการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม การคิดแบบวิศวกร การดูรูปทรง และความรู้ด้านเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร เป็นต้น

รอบที่เปิดรับสมัครให้สอบเข้าวิศวะ ผ่านระบบ TCAS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คะแนนที่ใช้ประกอบด้วย เกรด แฟ้มสะสมผลงาน รางวัลที่เคยได้รับหรือที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทำการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา

คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คุณสมบัติพิเศษ (ทางมหาวิทยาลัยกำหนด) และเขตพื้นที่/โรงเรียนเครือข่าย

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 1, PAT 2, PAT 3 (ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการใช้คะแนน PAT 1,2,3 ไม่เหมือนกัน)

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

คะแนนที่ใช้ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย ผลคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT 1, PAT 2, PAT 3

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย ผลคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก)

สำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายอยากเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเตรียมตัวให้พร้อมด้วยคอร์สเรียนออนไลน์จาก Learn anywhere เพราะมีหลักสูตรวิชาที่น้องจะต้องสอบโดยตรง เลือกคอร์สเรียนแล้วไปพบกันที่ห้องเรียนออนไลน์นะครับ

  • ทดลองเรียนออนไลน์ฟรี! “คอร์ส ก้าวสู่วิศวะ” คลิก
  • คอร์สเรียนสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิก

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *