เตรียมพร้อมสอบ T-GAT ปี 2564

เด็กมัธยมปลาย dek64 (ม.5) และ dek65 (ม.4) โดยเฉพาะเตรียมตัวรู้จักข้อสอบ TGAT ตั้งแต่ปี 2464 จะการมีข้อสอบ T-GAT เพิ่มเติมเป็นตัวเลือกให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการวัดด้านความถนัด และสมรรถนะใช้เป็นองค์ประกอบคัดเลือกใน TCAS

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งคะแนนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครสอบในปี 2563 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2564

T-GAT ข้อสอบวัดอะไรบ้าง?

  • English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • Critical and Logical Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
  • Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต

ซึ่งข้อสอบ T-GAT จะเพิ่มเติมจาก ข้อสอบ GAT/PAT ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และข้อสอบ O-NET ที่ยังคงใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกอยู่ ซึ่งเป็นการทดสอบ Aptitude & Competency Examination มี 3 Domains ได้แก่

 

(A) English Communication (800 คะแนน)

– Evidence-Based Reading

– Writing and Language Usage

 

(B) Cognitive & Logical Thinking (800 คะแนน)

– Quantitative Math

– Analytical and Logical thinking

 

(C) Future Workforce Competencies (800 คะแนน)

– Essential skills

– Global citizen attitude

สำหรับน้อง ม.4-ม.5 ถ้าไม่รีบเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงนี้ ระวังจะไม่ทันนะครับ คอร์สติวเข้มออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็สามารถเรียนได้ กับ Learn anywhere ทดลองเรียนฟรีกันก่อนได้เลยที่ 

ติดตาม Learn anywhere ได้ที่
  

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *