ทริคไม่ลับเทคนิค GAT อังกฤษ

GAT อังกฤษ

อยากได้คะแนนเต็ม GAT อังกฤษ ฟังทางนี้ พี่ฟา มาบอกหมดเปลือก เทคนิคการทำข้อสอบให้น้องๆ ได้ลองซ้อมมือเตรียมพร้อมเข้าห้องสอบแบบมั่นใจ!

ข้อสอบ GAT คืออะไร?

GAT (General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • GAT เชื่อมโยง หรือ GAT ไทย วัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา
 • GAT อังกฤษ ข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Expressions, Vocabulary, Reading, Writing

 คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน (พาร์ทละ 150 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

คะแนนในส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะต้องนำไปใช้ยื่นเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยคะแนน GAT มีความสำคัญในการยื่นคะแนนในระบบแอดมิชชั่นกลางมากถึง 10 – 50 %

GAT อังกฤษ แบ่งแต่ละพาร์ทยังไงบ้าง เตรียมฝึกเทคนิคให้พร้อมแล้วไปตะลุยทำโจทย์กันเลยครับ

Part I : Expressions 15 ข้อ
เป็นข้อสอบ Conversation เป็นลักษณะของประโยคที่ใช้พูดคุยโต้ตอบกัน

 • ศึกษากลุ่มคำศัพท์ต่าง และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกทำแบบฝึกหัด Conversation บ่อยๆ
 • ลองแปลประโยคเป็นภาษาไทยไว้ในใจ แล้วคิดคำตอบไว้ในใจโดยที่ยังไม่มอง choice หลังจากนั้นให้ลองนำคำตอบที่คิดไว้มาเปรียบเทียบกับ choice เพื่อเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด (กรณีที่คิดไม่ออกจริงๆ)

Part II : Vocabulary 10 ข้อ
ข้อสอบทดสอบความรู้ด้านความหมายคำศัพท์ และความหมายของประโยคนั้นๆ ถ้าน้องยิ่งรู้จักคำศัพท์เยอะก็จะยิ่งได้เปรียบ และทำข้อสอบได้ไวขึ้น (เวลาที่เหลือของพาร์ทนี้นำไปใช้ทดเวลาให้กับพาร์ทอื่น)

 • แบ่งคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันชุดละ 4-5 คำ
 • ฝึกทำแบบฝึกหัด เมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้จักให้จดลงสมุดโน็ตเอาไว้เสมอ และอย่าลืมท่องให้ขึ้นใจนะคร้าบบบบบ

Part III : Reading 15 ข้อ
เป็นพาร์ทที่ใช้เวลาเยอะมาก เพราะเป็นข้อสอบทดสอบการอ่านบทความยาวเหยียด ถ้าไม่อยากเสียสมาธิกับการอ่านบทความจำนวนมากลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับ

 • ทำข้อที่ง่าย ซึ่งเป็นข้อที่ยังไม่จำเป็นต้องอ่านบทความทั้งหมดก่อน
 • สังเกต Keyword สำคัญในคำถามที่เป็น WH-question หรือไปเจอคำเฉพาะหรือตัวเลขในคำถาม เมื่อลงมืออ่านบทความแล้วไปสะดุดเจอกับคำที่ปรากฏในคำถามเข้าจะช่วยให้เจอคำตอบได้ไวขึ้น
 • คำถามที่ถามความหมายของคำศัพท์ เป็นคำศัพท์ที่ยกมาจากเนื้อเรื่อง น้องสามารถเดาความหมายได้จากคำปริบท(context) คำที่แวดล้อม หรือการดูรากศัพท์

Part IV : Writing 15 ข้อ
พาร์ทจะทดสอบความแม่นยำของแกรมม่า ข้อสอบแบ่งเป็น

 • ข้อสอบ Error ให้เลือก Choice ที่ผิด Grammar น้องจะต้องฝึกทำแบบฝึกหัดและศึกษาเฉลย โดยข้อไหนที่คิดว่าผิด Grammar ให้ลองเขียนคำตอบที่ถูกไว้ด้วย เพื่อทบทวนแกรมม่าจนเกิดความคุ้นเคย
 • ข้อสอบ Cloze test ให้เลือก Choice ที่ถูก Grammar โดยข้อสอบจะเป็นบทความสั้นๆ เว้นช่องว่างไว้ให้หาคำตอบที่ถูกต้องมาเติมลงไป

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *