ใครอยากเข้าคณะเภสัชฯ ต้องดู รวมเรื่องน่ารู้เภสัชศาสตร์

คณะเภสัช

เภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้องๆ ให้ความสนใจกันอย่างมาก คณะเภสัชฯ นี้มีกี่สาขา ต้องเรียนกี่ปี และมีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนบ้าง…พี่รวมมาให้แล้ว!

คณะเภสัชฯ มีสาขาอะไรบ้าง?

คณะเภสัชมีกี่สาขา

คณะเภสัชศาสตร์แบ่งสาขาเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ตามนี้ครับบบบ

 1. กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) จะเป็นสายดูแลรักษา การจ่ายยา การใช้ยาของประชาชน
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชม 
 • สาขาวิชาเภสัชสาธารณสุข 
 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Science) จะเป็นสายนักวิจัย ผลิตยา ศึกษาสารเคมี วิเคราะห์ตัวยาต่าง ๆ  
 • สาขาวิชาเภสัชเวท
 • สาขาวิชาเภสัชเคมี
 • สาขาวิชาเภสัชวิเคราะห์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 1. กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม (Social Pharmacy) สายการตลาดและกฎหมายเกี่ยวกับเภสัชกรรมทุกสาขาเพื่อการทำงานในองค์กรต่าง ๆ 
 • สาขาวิชาการบริหารเภสัชกิจ
 • สาขาวิชานิติเภสัชศาสตร์
 1. กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology) สายศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูดซึม ประสิทธิภาพต่างๆ ของตัวยาที่มีต่อร่างกาย
 • เภสัชวิทยา
 • พิษวิทยา
 • ชีวเภสัชศาสตร์คณะเภสัชร์ฯ ต้องเรียนกี่ปี?

คณะเภสัชเรียนกี่ปี

กว่าจะจบมาเป็นเภสัชกร น้องต้องเรียนกันจนครบ 6 ปี

 • ช่วงปีที่ 1 – 2 จะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเบื้องต้น
 • ช่วงปีที่ 3 – 4 จะเป็นการศึกษาวิชาเฉพาะทางเภสัชศาตร์
 • ช่วงปีที่ 5 – 6 จะเป็นการเน้นความชำนาญทางวิชาชีพ

เรียกว่าคณะเภสัชฯ เรียนเข้มข้นตั้งแต่ปี 1 จนถึง ปี 6 กันไปเลย

มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนคณะเภสัชฯ บ้าง?

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเภสัชฯ

19 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ใครอยากเข้าคณะเภสัชฯ รีบล็อกเป้าหมายไว้เลย

 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. มหาวิทยาลัยพะเยา
 12. มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. มหาวิทยาลัยชินวัตร
 15. มหาวิทยาลัยพายัพ
 16. มหาวิทยาลัยรังสิต
 17. มหาวิทยาลัยสยาม
 18. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 19. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ได้รู้จักกับคณะเภสัชฯ มากขึ้นกันแล้วใช่ไหมครับ มีความฝันอยากเข้าคณะนี้แล้ว ก็ไปวางแผนการเรียน ติวออนไลน์คอร์ส TCAS กันต่อได้เลยที่ Learn anywhere !!

อยากรู้คณะไหนมากขึ้น ไปดูกันได้เลย!

 • เจาะลึกคณะวิศวะ สาขาไหนดี ไปเลือกเรียนกันเลย คลิกเลย
 • อยากสอบเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง? คลิกเลย
 • รวมคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับคนอยากสอบแพทย์ คลิกเลย

 

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *