ไขปริศนาความจริงการสั่ง ส้มหยุด!

ส้มหยุด_learnanywhere

ไขปริศนาความจริง การสั่ง "ส้มหยุด!" ตามหลักวิทยาศาสตร์

นั่นเกิดจาก “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้

🧪 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 1 ของนิวตัน
หรือเรียกว่า “ความเฉื่อย” กล่าวว่า วัตถุจะรักษาสภาวะอยู่นิ่งหรือสภาวะเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง นอกจากมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ

🧪 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 2 ของนิวตัน
หรือเรียกว่า “กฎความเร่ง” กล่าวว่า ความเร่งของอนุภาคแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่ออนุภาค แต่จะแปรผกผันกับมวลของอนุภาค

🧪 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน
หรือเรียกว่า “ทุกแรงกิริยา (action) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ซึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ามกันเสมอ” กฎข้อนี้เรียกว่า กฎของกิริยาและปฏิกิริยา (Law of action and reaction)

ปริศนามากมายอาจถูกไขได้ด้วยวิทยาศาสตร์
ทดลองเรียน วิทยาศาสตร์ออนไลน์ฟรี คลิก

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *